Finantare

Share
image_pdfimage_print

Finantare auto: leasing si credit – persoane fizice si juridice

LEASING Persoane Juridice

A.Formulare standard:

 • Cererea de finantare– semnata si stampilata;
 • Acord verificare CRC – cu datele firmei – semnat si stampilat;

B.Documente Financiare:

 • Bilanturi cu recipise si balante aferente pe ultimii doi ani (iunie si decembrie);
 • Ultimele doua balante depuse;

C.Acte de identificare:

 • Copie act constitutiv valabil la data depunerii Cererii de Finantare;
 • Copie CUI + CIF;
 • Copie act de identitate reprezentant/i legal.

LEASING Persoane Fizice

 • cerere finantare (formular tip) si acord de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare;
 • adeverinta de salariu lunar net pe ultimele 6 luni (formular tip);
 • copie carte/ buletin de identitate;
 • conventie matrimoniala, daca e cazul
 • specimen de semnatura titular (copie pasaport, permis de conducere);
 • fisa fiscala an anterior;
 • norma de hrana in cazul angajatilor MAI si MAPN;
 • remuneratie (in cazul administratorilor);
 • cupon de pensie si decizie de pensionare;
 • venituri din drepturi de autor dovedite cu contract de cesiune a drepturilor de autor sau declaratie de venit global/ decizie de impunere;
 • venituri din activitati liberale (agenti asigurari, medici, notari, arhitecti, contabili) dovedite cu certificat de inregistrare fiscala si declaratie de venit global;
 • contracte de inchiriere inregistrate la administratia financiara;
 • venituri din divedende;
 • venituri obtinute in strainatate, dovedite cu contract de munca si extras de cont;
 • venituri din indemnizatia de maternitate;
 • venituri din diurna navigator, documente necesare pentru dovedirea acestor venituri: carnet de marinar, brevet de navigator, adeverinta, foaie matricola emisa de autoritatea navala romana, copie dupa contractele de navigare, extras de cont pe ultimele trei luni;
 • venituri din agricultura.

Finantare auto – CREDIT Persoane Fizice

1.Veniturile din salariu

 1. Acte de identitate
 2. Adeverinta de salariu
 3. Factura de utilitati
 4. Cerere de credit

2.Veniturile din pensii

 • Acte de identitate
 • Talon de pensie
 • Prima decizie de pensionare
 • Factura de utilitati
 • Cerere de credit

Alte venituri:

3.Veniturile din profesii liberale  (vechime minima: 2 ani)

 • Copia CI
 • Certificatul de inregistrare fiscala
 • Documentul de autorizare legala a PFA
 • Registrul de incasari si plati
 • Declaratia speciala privind veniturile din activitati independente (anul anterior)
 • Factura utilitati
 • Cerere credit

4.Veniturile navigatorilor (conditie eliminatorie: minim 5 luni navigate in ultimul an)

 • Carnet de marinar
 • Adresa de la Agentia de crewing cu promisiune de imbarcare
 • Foaie matricola
 • Extras de cont cu incasarile pe ultimii 2 ani

5. Veniturile din chirii (conditie eliminatorie: Vechime minima a contractului de inchiriere (inclusiv reinnoit, prelungit): 6 luni). Perioada contractului de inchiriere trebuie sa acopere perioada derularii creditului SAU se accepta contracte care au fost prelungite cel putin o data daca intreruperea nu a fost mai mare de o luna

 • Act de proprietate
 • Contract de inchiriere inregistrat la Administratia Financiara
 • Dovada incasarilor pe ultimile 6 luni
 • Declaratia 200 sau 250

Finantare auto – LEASING Persoane Fizice Autorizate

 • declaratia de impunere finala pe ultimul an emisa de administratia financiara sau declaratia de venit realizat;
 • declaratia de impunere anticipata pentru anul urmator;
 • copie BI / CI;
 • specimen de semnatura titular (copie pasaport, permis de conducere etc.);
 • orice acte care dovedesc existenta altor venituri;
 • copie certificat de inregistrare;
 • copie dupa autorizatia de functionare;
 • copie a registrului de incasari si plati pe ultimele 3 luni;
 • acord de verificare a CRC pentru PFA si pentru persoana fizica detinatoare.(formular standard)

*In functie de analiza dosarului este posibil sa se solicite documente suplimentare

Finantare auto: LEASING OR CREDIT
Finantare auto: LEASING OR CREDIT

CONTACTEAZA-NE pentru mai multe detalii

Leasing Financiar Vs. Leasing operational – mai multe detalii despre ambele variante veti gasi intr-un articol foarte interesant pe care il veti gasi AICI

Finantare auto: leasing si credit – persoane fizice si juridice